23/07/2024 05:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạnh Thiên Trường hành cung
行天長行宮

Tác giả: Trần Thánh Tông - 陳聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 14/08/2006 06:36

 

Nguyên tác

景清幽物亦清幽,
十一仙州此一州。
百部笙歌禽百舌,
千行奴僕橘千頭。
月無事照人無事,
水有秋含天有秋。
四海已清塵已靖,
今年遊勝昔年遊。

Phiên âm

Cảnh thanh u vật diệc thanh u,
Thập nhất[1] tiên châu thử nhất châu.
Bách bộ[2] sinh ca, cầm bách thiệt,
Thiên hàng nô bộc, quất thiên đầu,
Nguyệt vô sự chiếu nhân vô sự.
Thuỷ hữu thu hàm thiên hữu thu.
Tứ hải dĩ thanh, trần dĩ tịnh,
Kim niên du thắng tích[3] niên du.

Dịch nghĩa

Cảnh thanh nhã, vật cũng thanh nhã,
Đây là một trong mười một châu thần tiên.
Trăm giọng chim là trăm bộ sáo đàn,
Nghìn ngọn quít là hàng nghìn hàng tôi tớ.
Trăng nhàn hạ soi người nhà hạ,
Nước mùa thu lồng trời mùa thu.
Bốn biển đã trong, bụi đã lắng,
Cuộc đi chơi năm nay hơn hẳn cuộc đi chơi năm trước.

Bản dịch của Nguyễn Đổng Chi

Cảnh thanh u, vật cũng thanh u,
Mười một châu tiên, đây một châu.
Trăm tiếng đàn ca: chim sánh giọng,
Nghìn hàng tôi tớ: quất nhô đầu.
Trăng vô sự chiếu người vô sự,
Nước ngâm thu lồng trời ngậm thu.
Bốn bể đã trong, nhơ đã lắng,
Năm nay chơi, thú vượt năm nao.
Theo các sách Hoàng Việt thi tuyển, Nam Ông mộng lục thì bài này của Trần Nhân Tông.

Phủ Thiên Trường là quê hương của họ Trần, nay thuộc nội thành Nam Định. Đời Trần ở đây có lập một hành cung để các vua về nghỉ ngơi.

Bài thơ này được sử dụng làm bài đọc thêm trong chương trình SGK Văn học 10 giai đoạn 1990-2006.

[1] Có bản chép là “thập nhị” 十二, hay “nhất thập” 一十.
[2] Có bản chép là “bộ” 步.
[3] Có bản chép là “cựu” 舊.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Thánh Tông » Hạnh Thiên Trường hành cung