29/06/2022 16:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái tên nào đó
어떤 이름

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 09/12/2011 01:32

 

Nguyên tác

이제 우리는 다른 이름이 있어야겠다
새로 가슴에 품고
천리길 가며
지켜야 할 이름이 있어야겠다
이제까지의 이름 아니고
날 저물어 어둠이면
하나둘 빛나는 불빛 아래
처음으로 불러볼 이름이 있어야겠다

오 사람이 꼭 사람 이상이라면!

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Bây giờ chúng ta phải có một cái tên khác
Cái tên mới mà ta ôm ấp trong lồng ngực
Trên đường đi hàng nghìn dặm
Phải có cái tên mới mang theo
Không phải cái tên mà đến nay ta vẫn có
Khi mặt trời lặn, ngày tàn
Dưới một vài ánh lửa sáng rực lên
Ta phải có cái tên để lần đầu tiên ta gọi

Ôi! Con người nếu chắc chắn phải cao hơn chính họ!
Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Cái tên nào đó