27/10/2021 20:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai lần chết của một người lính cộng hoà

Tác giả: Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 09/09/2009 04:56

 

Dòng máu anh đất hút khô rồi
Anh teo quắt, đất vẫn khô không khốc
Bà con thương tình chôn anh xuống đất
Chưa được nửa ngày, bom Mỹ lại đào lên
Cùa, 4-1972

Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy » Hai lần chết của một người lính cộng hoà