18/06/2021 13:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những cái cây

Tác giả: Đặng Huy Giang

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi PH@ vào 05/02/2020 08:36

 

Cái cây này lành
Cái cây này độc
Cái cây này xấu
Cái cây này tốt…

Dưới chân Phan Xi Păng.

Người tân tiến bảo: Cái cây này, tên khoa học là…
Người hoài cổ bảo: Cái cây này, tên dân gian là…

Dưới chân Phan Xi Păng.

Một người bảo: Cái cây này có thể làm thuốc
Một người bảo: Cái cây này chỉ để làm củi…

Dưới chân Phan Xi Păng.

Một người phán: Cái cây này, để cho sống thì tốt
Một người phán: Cái cây này, để cho chết thì tốt…

Dưới chân Phan Xi Păng.

Những cái cây
Sống giữa cõi người
Xao xác vì những lời bàn tán

Mà bỏ qua một tia nắng ấm
Mà bỏ qua một trận gió lành

Dưới chân
Dưới chân
Phan Xi Păng.
Nguồn: tác giả cung cấp

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huy Giang » Những cái cây