16/06/2024 07:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa Ngâu

Tác giả: Phạm Ngọc San

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 30/03/2013 16:54

 

Lối mòn nhỏ hẹp chon von
Muốn không, gió vẫn lối mòn gió đi.

Cầu Ô ướt lạnh tình si
Trái tim đâu dễ bảo gì cũng nghe!

Câu thơ tri kỷ đam mê
Đêm đêm trắc ẩn bộn bề mưa Ngâu...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Ngọc San » Mưa Ngâu