01/07/2022 17:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đô hạ truy cảm vãng tích nhân thành
都下追感往昔因成

Tác giả: Triều Xung Chi - 晁沖之

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/09/2018 00:04

 

Nguyên tác

春風踏月過章華,
青鳥雙邀阿母家。
繫馬柳低當戶葉,
迎人桃出隔牆花。
鬢深釵暖雲侵臉,
臂薄衫寒玉映紗。
莫作一生惆悵事,
邻州不作海西涯。

Phiên âm

Xuân phong đạp nguyệt quá Chương Hoa[1],
Thanh điểu[2] song yêu A mẫu[3] gia.
Hệ mã liễu đê đương hô diệp,
Nghinh nhân đào xuất cách tường hoa.
Mấn thâm thoa noãn vân xâm kiểm,
Tý bạc sam hàn ngọc[4] ánh sa.
Mạc tác nhất sinh trù trướng sự,
Lân châu bất tác hải tây[5] nha (nhai).

Dịch nghĩa

Gió xuân đẩy trăng đến Chương Hoa
Thanh điểu mời cả hai nàng đến nhà A mẫu
Buộc ngựa vào cây liễu thấp, mành buông trước nhà
Đón người hoa đào nở nhô ra ngoài tường
Mái tóc dầy, thoa cài lung linh mây rủ trước má
Cánh tay mảnh, áo lạnh, da ngọc phủ lớp sa
Đời người đừng nên thương cảm làm gì
Châu ở kề bên, đâu phải ở chân trời biển tây

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đài Chương Hoa trăng xuân gió đẩy
A mẫu nhà thanh điểu mời hai
Liễu buông buộc ngựa cửa cài
Qua tường đào nở thắm tươi đón người
Mây rủ má thoa ngời mái tóc
Ngọc lồng sa áo khoác tay gầy
Đời người thương cảm đừng gây
Châu gần đâu phải biển Tây cách vời
Bài này tuyển từ Triều Cụ Từ tiên sinh thi tập quyển 13, bản Uỷ uyển biệt tàng. Trong Mặc trang mạn lục chép về bài thơ này: “Khoảng năm chính Hoà, hai danh kỹ Lý Sư Sư và Thôi Niệm Nguyệt nổi tiếng một thời, Triều Thúc Dụng mỗi khi có việc vui thường mời hai nàng đến chuốc rượu. Hơn hai mươi năm sau ông lại đến kinh sư, hai nàng vẫn còn, tiếng tăm dậy cả nước, Thúc Dụng nhớ lại ngày qua, làm bài này gửi cho Giang Tử Chi.”

[1] Thời Xuân Thu, Sở, Tề có đài Chương Hoa, sau dùng để chỉ chung nơi phồn hoa.
[2] Truyền thuyết là sứ giả của Tây Vương Mẫu.
[3] Chỉ mụ giàu, tức kỹ viện.
[4] Hình dung mầu da con gái như ngọc.
[5] Vùng biên xa nhất. Hai câu này nhằm nói với Giang Tử Chi: đời người không cần đau buồn về việc đã qua, châu hai bên nay ở cách nhau, không phải là nơi chân trời góc biển, cũng tạm có thể an ủi được.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triều Xung Chi » Đô hạ truy cảm vãng tích nhân thành