19/01/2022 02:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nắng say

Tác giả: Vũ An - Vũ Văn An

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2015 10:42

 

Mong còn nảy lộc đâm chồi
Không xanh kịp với đất trời cỏ cây

Nắng tìm hoa trái mà say
Thời gian vẫn ngọn gió lay phía người
Tháng 2-2002
Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ An » Nắng say