18/01/2021 01:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trù Bút điếm giang đình
籌筆店江亭

Tác giả: Lục Sướng - 陸暢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/08/2014 23:18

 

Nguyên tác

九折岩邊下馬行,
江亭暫歇聽江聲。
白雲綠樹不關我,
枉與樵人樂一生。

Phiên âm

Cửu chiết nham biên hạ mã hành,
Giang đình tạm hiết thính giang thanh.
Bạch vân lục thụ bất quan ngã,
Uổng dữ tiều nhân lạc nhất sinh.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Xuống ngựa đi chín khúc quanh ven núi
Nghỉ bên đình nghe được tiếng sông reo
Cả mây trắng cây xanh không nhìn nhỏi
Đời tiều nhân nhàn nhã uổng công theo
Trù Bút điếm là nhà trọ ở trạm Trù Bút, cách thị trấn Quảng Nguyên, Tứ Xuyên, 80 dặm về phía bắc, tương truyền là nơi Gia Cát Lượng đóng quân, vận trù kế sách đánh lên Trung Nguyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Sướng » Trù Bút điếm giang đình