14/08/2022 00:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kén chồng

Tác giả: Cao Thị Ngọc Anh - Cao Thị Hoà

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/05/2009 11:33

 

Kén chồng khó lắm chị em ơi,
Trong đám nhà nho cũng hiếm ng­ười!
Hậu bổ bấy lâu nhà nư­ớc bỏ,
Đốc tờ ai nấy vợ con rồi.
Thượng l­ưu các cụ, e nhiều tuổi?
Cao đẳng đàn em khó sánh đôi?
Ngán nhẽ mâm son mà ế nhỉ,
Có khi đũa mốc phải chòi chơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thị Ngọc Anh » Kén chồng