02/12/2020 04:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lửa cháy băng tan

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2017 07:22

 

sức Máy hàng trăm triệu tấn băng;
tư duy chết cứng, bẹp Thăng bằng.
thơ đâu?... Hãy thắp vào Cây sậy
ánh lửa mười phương Nhật nguyệt đăng!
saigon 1960

Nguồn: Bút nở hoa đàm, NXB Vạn Hạnh, 1967

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Lửa cháy băng tan