15/04/2021 06:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái vi 5
采薇 5

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 14:27

 

Nguyên tác

駕彼四牡,
四牡騤騤。
君子所依,
小人所腓。
四牡翼翼,
象弭魚服。
豈不日戒?
玁狁孔棘。

Phiên âm

Giá bỉ tứ mẫu,
Tứ mẫu quỳ quỳ.
Quân tử sở y,
Tiểu phân sở phì.
Tứ mẫu dực dực,
Tượng mễ ngư phục.
Khỉ bất nhật cức (giới)?
Nghiễm doãn khổng cức.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bốn con ngựa đực thắng vào
Bốn con ngựa ấy xiết bao uy hùng
Để quan tướng suý ngài dùng
Đỡ che lính thú giữ trông biên thuỳ
Chỉnh tề bốn ngựa uy nghi
Đầu cương xương tượng, ngư bì làm bao
Há không cảnh bị hay sao?
Đề phòng rợ Địch tràn vào khẩn trương
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc phú.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thái vi 5