23/05/2022 19:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 032 (Nếu một mai em còn trên cõi thế)
Sonnet 032 (If thou survive my well-contented day)

Tác giả: William Shakespeare

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2018 18:43

 

Nguyên tác

If thou survive my well-contented day,
When that churl Death my bones with dust shall cover
And shalt by fortune once more re-survey
These poor rude lines of thy deceased lover,

Compare them with the bett’ring of the time,
And though they be outstripped by every pen,
Reserve them for my love, not for their rhyme,
Exceeded by the height of happier men.

O! then vouchsafe me but this loving thought:
‘Had my friend’s Muse grown with this growing age,
A dearer birth than this his love had brought,
To march in ranks of better equipage:

But since he died and poets better prove,
Theirs for their style I’ll read, his for his love’.

Bản dịch của Hà Bỉnh Trung

Nếu một mai em còn trên cõi thế
Khi bụi đời thô bỉ phủ chôn ta
Nếu ngẫu nhiên em lại đọc thi ca
Của người khuất với vài dòng thô lỗ
Em hãy sánh với thơ hay thời đó
Và nếu lời thơ mới có hay hơn
Xin nhớ ta vì thơ nặng tình thương
Dù nhạc điệu thua xa tài hậu thế
Ôi, xin đoái ban lời yêu bảo sẽ:
- “Nàng Ly Tao theo thế kỷ bừng tô
Mối tình chàng cấu tạo những bài thơ
Tuyệt xứng đáng trang hoàng cho thế hệ
Nghệ thuật tiến với những người Thi sĩ
Đọc thơ người, tôi ưa điệu văn hoa
Đọc thơ chàng, vì tình cảm sâu xa”
Nguồn: Anh hoa (thi ca Anh-Mỹ), Hà Bỉnh Trung dịch, Đỗ Hà xuất bản, 1964

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Shakespeare » Sonnet 032 (Nếu một mai em còn trên cõi thế)