08/12/2021 20:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật dữ chư hữu đàm luận
春日與諸友談論

Tác giả: Trần Ngọc Dư - 陳玉璵

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2016 10:31

 

Nguyên tác

春天會遇談心契,
為國民謀責與同。
南越山河依錦繡,
仙龍民族本英雄。
恥爲奴隸強權下,
何忍偷安睡夢中。
但願吾人同努力,
新亭長揖古方從。

Phiên âm

Xuân thiên hội ngộ đàm tâm khế,
Vị quốc dân mưu trách dữ đồng.
Nam Việt sơn hà y cẩm tú,
Tiên long dân tộc bản anh hùng.
Sỉ vi nô lệ cường quyền hạ,
Hà nhẫn thâu an thuỵ mộng trung.
Đãn nguyện ngô nhân đồng nỗ lực,
Tân Đình[1] trường ấp cổ phương tung.

Dịch nghĩa

Ngày xuân gặp bạn tâm giao cùng bàn
Vì dân vì nước là trách nhiệm chung
Non sông Việt Nam nguyên gấm vóc
Giống nòi Hồng Lạc vốn anh hùng
Nhục làm nô lệ cho bọn cường quyền
Sao nỡ cần an như trong giấc ngủ say
Những mong toàn dân cùng góp sức
Chuyện cũ Tân Đình hãy noi gương tốt

Bản dịch của Vũ Đình Ngạn

Ngày xuân vui họp bạn tâm đồng,
Vì nước cùng lo trách nhiệm chung.
Sông núi Việt Nam nguyên gấm vóc,
Giống nòi Hồng Lạc vốn anh hùng.
Thẹn làm nô lệ quân tàn bạo,
Sao nỡ cầu an giấc mộng hồng.
Thề nguyện dân ta cùng gắng sức,
Tân Đình gương cũ hãy soi chung.
Nguồn: An Phong thi văn tập (Trần Ngọc Dư), Sở Văn hoá thông tin và thể thao Thái Bình, 1996
[1] Là thuật ngữ dùng chỉ nơi hội họp việc nước. Ngày xưa các chí sĩ yêu nước đã họp bàn việc phục quốc ở Tân Đình, sau dùng địa danh này ám chỉ việc phục quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ngọc Dư » Xuân nhật dữ chư hữu đàm luận