08/12/2021 03:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi ta là nghĩa tao khang

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 17:19

 

Đôi ta là nghĩa tao khang,
Xuống khe bắt ốc, lên ngàn hái rau.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đôi ta là nghĩa tao khang