07/12/2021 20:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chờ trăng

Tác giả: Trần Đức Phổ - Trần Văn Thư

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 05/07/2019 21:52

 

Quạnh quẽ riêng mình ở bến sông
Màn đêm lạnh lẽo thoảng hương đồng
Vì yêu vẻ ngọc nên chờ ngắm
Bởi thích khuôn vàng mới đợi trông
Đó thuở đem lòng say mộng ảo
Đây thời xót dạ tủi tình không
Mùa xuân sẽ kết duyên thành nợ
Nguyệt chửa già nua, cải vội ngồng!
16-3-2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đức Phổ » Chờ trăng