30/01/2023 02:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trương hành khiển
張行遣

Tác giả: Dương Bang Bản - 陽邦本

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2020 15:59

 

Nguyên tác

古傳民奉一勾芒,
兼祀張公厭世郎。
為上直言臨大禍,
何勞奉道買高光。
勸貧荒地須加墾,
教壯閒時起匠莊。
今有大亭思德所,
年年開會不違常。

Phiên âm

Cổ truyền dân phụng nhất Câu Mang,
Kiêm tự Trương công yếm thế lang.
Vị thướng trực ngôn lâm đại hoạ,
Hà lao phụng đạo mãi cao quang.
Khuyến bần hoang địa tu gia khẩn,
Giáo tráng nhàn thì khởi tượng trang.
Kim hữu đại đình tư đức sở,
Niên niên khai hội bất vi thường.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Cổ truyền thờ vị Câu Mang
Sau thờ thêm một chàng Trương chán đời
Vạ oan do nói thẳng lời
Chỉ vì phụng đạo lưu người tiếng thơm
Kẻ nghèo khuyên khẩn đất hoang
Dạy trai thợ mộc mở mang tay nghề
Đình to, ân huệ mọi bề
Hàng năm mở hội người về khói hương
Trương hành khiển tức Trương Hán Siêu (1274-1355), tự Thăng Phủ, quê làng Phúc Thành, huyện Yên Khánh, nay thuộc thị xã Ninh Bình. Ông học giỏi, thơ văn có tiếng, được Hưng Đạo Vương coi như môn khách. Ông làm quan cho nhà Trần đến chức Hành khiển tả tham tri chính sự, cùng Nguyễn Trung Ngạn soạn bộ hình thư.

Nguồn: Lê Tung, Hoàng Giang Phú (nghiên cứu - sưu tầm - biên soạn), NXB Thế giới, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Bang Bản » Trương hành khiển