05/02/2023 08:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân du ngâm
春遊吟

Tác giả: Lý Hoa - 李華

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/08/2014 15:32

 

Nguyên tác

初春遍芳甸,
千里藹盈矚。
美人摘新英,
步步玩春綠。
所思杳何處,
宛在吳江曲。
可憐不得共芳菲,
日暮歸來淚滿衣。

Phiên âm

Sơ xuân biến phương điền,
Thiên lý ái doanh chúc.
Mỹ nhân trích tân anh,
Bộ bộ ngoạn xuân lục.
Sở tứ diểu hà xứ,
Uyển tại Ngô giang khúc.
Khả liên bất đắc cộng phương phi,
Nhật mộ quy lai lệ mãn y.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Thành ngoài xuân đến khắp nơi
Cỏ cây ngàn dặm mây trời lâng lâng
Mỹ nhân hái đoá hoa tân
Cùng nhau bước bước ngắm xuân xanh về
Niềm riêng gửi tại chốn mê
Ở đây hay phảng phất về sông Ngô
Bên nhau thời khắc là bao
Buổi chiều trở gót trường bào lệ rơi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hoa » Xuân du ngâm