14/08/2022 03:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng ca giả kỳ 2
贈歌者其二

Tác giả: Cao Biền - 高駢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/02/2006 16:27

 

Nguyên tác

公子邀歡月滿樓,
雙成揭調唱伊州。
便從席上風沙起,
直到陽關水盡頭。

Phiên âm

Công tử yêu hoan nguyệt mãn lâu,
Giai nhân yết điệu xướng Y Châu[1].
Tiện tòng tịch thượng thu phong khởi,
Trực đáo Tiêu Quan thuỷ tận đầu.

Dịch nghĩa

Công tử mở tiệc vui, trăng sáng khắp lầu,
Người đẹp lên giọng hát bài Y Châu.
Lúc đó trong tiệc có gió thu nổi,
Đưa giọng ca tới Tiêu Quan ở đầu con sông.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Công tử vui chơi trăng sáng lầu
Giai nhân cất điệu hát Y châu
Gió thu bỗng nổi trên bàn tiệc
Thẳng tới Tiêu Quan ngọn nước đầu.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Tên đất, đồng thời là tên khúc nhạc từ đời Đường. Vì đời Đường Huyền Tông phần nhiều dùng tên địa phương để đặt tên khúc hát.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Biền » Tặng ca giả kỳ 2