10/02/2023 04:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phận người

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 18/04/2019 10:41

 

Lủng lẳng thân người xáo xác bay
Gieo neo phận lá rụng dăm ngày
Tham lam chỉ tổ thêm buồn khổ
Đắng chát tâm hồn tóc bạc phai

Chót vót giàu chi cái đỉnh người
Tan tành một khắc phải nào chơi
Nhân gian vốn tính mê tiền bạc
Địa vị càng cao nếm bể đời

Lác đác mùa thu lặng lẽ đây
Từng ngày vội vã bước theo mây
Linh hồn chết thảm nào ai biết
Hoả ngục chờ ai sống đoạ đày.
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Phận người