07/08/2021 02:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em quyết theo anh đầu xanh tóc bạc

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/10/2015 23:26

 

Em quyết theo anh đầu xanh tóc bạc,
Sống thời gởi nạc, thác thời gởi xương.
Không hay đáp lấy bợm lường,
Ở trung mắc cạn, thế thường cười chê.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em quyết theo anh đầu xanh tóc bạc