19/01/2021 16:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phố đèo

Tác giả: Đồng Đức Bốn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2014 14:24

 

Hai bên những núi cùng đồi
Phố đèo ở giữa rối bời tiếng chim
Tôi đứng về phía chuông chìm
Thấy đền Phó Mã người xin về nhiều

Trời xanh mây cũng đầy rêu
Trên hoa áo các vương triều mủn ra
Hải Phòng, tháng 2 năm 1987

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đồng Đức Bốn » Phố đèo