19/04/2021 01:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc liễu
獨柳

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/02/2014 08:48

 

Nguyên tác

含煙一株柳,
拂地搖風久。
佳人不忍折,
悵望回纖手。

Phiên âm

Hàm yên nhất châu liễu,
Phất địa dao phong cửu.
Giai nhân bất nhẫn chiết,
Trướng vọng hồi tiêm thủ.

Dịch nghĩa

Một cây liễu trong sương khói bao phủ,
Cành dài chấm đất, gió đưa tha thướt đã lâu.
Người yêu liễu không nỡ bẻ cành,
Buồn bã ngắm nghía rồi thu bàn tay nhỏ về.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một cây liễu mờ trong sương khói
Gió đưa cành phấp phới đã lâu
Người yêu liễu, chẳng bẻ đâu
Đứng nhìn liễu đẹp, buồn rầu thu tay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Độc liễu