18/09/2020 22:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lấy nhau cho trọn đạo trời

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 17:47

 

Lấy nhau cho trọn đạo trời,
Đổ chùa Thiên Mụ mới rời nhau ra.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Lấy nhau cho trọn đạo trời