22/05/2024 08:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giản hề 2
簡兮 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 21:25

 

Nguyên tác

碩人俁俁,
公庭萬舞。
有力如虎,
執轡如組。

Phiên âm

Thạc nhân ngữ ngữ,
Công đình vạn vũ.
Hữu lực như hổ,
Chấp bí như tổ.

Dịch nghĩa

Người to lớn dềnh dàng.
Nhảy múa ở tông miếu và triều đình
Có sức mạnh như cọp,
(Đánh xe rất giỏi) cầm dây cương mềm mại như cầm dải mũ.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Dềnh dàng thay vóc người to lớn!
Nhảy múa quanh giữa chốn công đình.
Sức thì như cọp đáng kinh,
Cầm cương mềm mại như hình dải tua.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thạc: to lớn.
ngữ ngữ: dáng to lớn.
bí: nay là dây cương.
tổ: dải mũ, dệt bằng tơ, ý nói mềm như dải mũ.

Lời tự khen tài của mình, không có phương diện nào là không hoàn bị. Cũng là ý tứ của chương trên (dường tự khen mà thật là tự nhạo).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Giản hề 2