09/08/2022 07:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuối đông
End of winter

Tác giả: Louise Glück

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 05/11/2020 19:57

 

Nguyên tác

Over the still world, a bird calls
waking solitary among black boughs.

You wanted to be born; I let you be born.
When has my grief ever gotten
in the way of your pleasure?

Plunging ahead
into the dark and light at the same time
eager for sensation

as though you were some new thing, wanting
to express yourselves

all brilliance, all vivacity

never thinking
this would cost you anything,
never imagining the sound of my voice
as anything but part of you—

you won’t hear it in the other world,
not clearly again,
not in birdcall or human cry,

not the clear sound, only
persistent echoing
in all sound that means good-bye, good-bye—

the one continuous line
that binds us to each other.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Có con chim hót một mình
Trên cành lá rậm xung quanh tiêu điều.

Anh muốn; Thì thôi em chiều.
Buồn đau em giữ
Anh nhiều niềm vui?

Cuốn vào lao tới không lui
Giữa vùng tối, sáng dập vùi thời gian
Khát khao trao hết nồng nàn

Thể như anh mới
tân trang lại mình.

Ngọt ngào, tất cả lung linh.

Không bao giờ nghĩ điều chi
Giá này khi trả thiệt gì nơi anh
Tưởng sao cho được âm thanh
hay điều gì đó trừ phần của anh—

Không nghe thấy hết đâu anh
Một vùng thế giới không dành nữa thôi
Không là trong tiếng chim trời
hay trong tiếng của loài người khóc than.

Âm thanh chẳng thể rõ ràng
Chỉ còn lại tiếng vọng vang miệt mài
Gom vào có nghĩa chia tay—

Một dòng liên tục bừng khai giọt dài
cho ta kết chặt hình hài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Louise Glück » Cuối đông