30/11/2020 22:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng anh em văn nghệ sĩ

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 24/05/2009 10:40

 

Các anh từ những phương nào
Về đây tụ họp xôn xao Sài Gòn
Nước nhà như nước với non
Hồi sinh vô lượng tấm son từ đầu

Đầu tiên có lẽ cũng lâu
Rất lâu vô tận tưởng màu hương phai
Té ra dâu biển dồi mài
Vẫn còn vàng đá dọc dài trung tâm
Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Tặng anh em văn nghệ sĩ