23/10/2021 09:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trông hạc bay

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 21/10/2005 19:40

 

(Giở xuống 5 bài là tranh truyền thần)

Trông khắp trần gian hết thú chơi
Thèm trông con hạc nó lên giời
Hạc kia bay bổng tuyệt vời
Hỏi thăm cung Nguyệt cho người chọ[1] không?
Nguồn: Tản Đà, Khối tình con - Quyển thứ hai, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918
[1] Trọ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Trông hạc bay