10/05/2021 15:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hái lộc

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 18:36

 

Năm ngoái vào Lăng Ông hái lộc
Thương cây em chỉ chạm chồi may
Đêm nay chồi cũ chìa trăm búp
Không hái cây hờn năm ngón tay
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Hái lộc