05/07/2022 06:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Tô Thị

Tác giả: Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 22/04/2009 19:49

 

Nàng Tô Thị xứ Lạng Sơn bị hạ sát tại quê nhà
đêm rằm, rạng ngày 16 tháng sáu (âm lịch) năm Tân Mùi, 1991.
Có thơ vọng rằng...


Leo lên xứ Lạng quờ tay
người xưa dứt bóng người nay đâu rồi

Vành sa trắng chít ngang trời
một vùng biên ải mấy thời binh đao

Tình tang tan tự thuở nào
hồn ai rỏ máu hoa đào đó ư

Siêu nhiên goá bụa nhân từ
đá mồ côi đá vọng phu với người

Người hoá đá đá hoá vôi
vôi ma quái bạc mái đời phù vân

Nàng Tô Thị của ngàn năm
hai lần hoá kiếp hai lần vọng ai

Chân ai thậm thịch dặm dài
lòng ai nuốt mảnh tượng đài nàng đây

Vọng chi ở phía chân mây
người xưa hoá đá người nay hoá gì
Tháng 8.1991

Nguồn: Nguyễn Duy, Về, NXB Hội nhà văn, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy » Vọng Tô Thị