28/01/2023 20:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Áo nùng ca kỳ 2
懊儂歌其二

Tác giả: Lư Long Vân - 盧龍雲

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/10/2021 13:35

 

Nguyên tác

出門送郎去,
郎心不可住。
南北易銷魂,
獨倚相思樹。

Phiên âm

Xuất môn tống lang khứ,
Lang tâm bất khả trú.
Nam bắc dị tiêu hồn,
Độc ỷ tương tư thụ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tiễn chân chàng ngoài cửa,
Không giữ được tấc lòng.
Tan hồn nam xa bắc,
Mình tựa cây nhớ nhung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Long Vân » Áo nùng ca kỳ 2