26/01/2022 05:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng đào sa kỳ 1
浪淘沙其一

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 17:35

 

Nguyên tác

簾外五更風
吹夢無蹤
畫樓重上與誰同
記得玉釵斜撥火
寶篆成空

回首紫金峰
雨潤煙濃
一江春浪醉醒中
留得羅襟前日淚
彈與征鴻

Phiên âm

Liêm ngoại ngũ canh phong
Xuy mộng vô tông
Hoạ lâu trùng thướng dữ thuỳ đồng
Ký đắc ngọc thoa tà bát hoả
Bảo triện thành không

Hồi thủ tử kim phong
Vũ nhuận yên nùng
Nhất giang xuân lãng tuý tỉnh trung
Lưu đắc la khâm tiền nhật lệ
Đàn dữ chinh hồng

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Ngoài cửa gió đêm đông
Thổi mộng biệt tông
Lầu cao lên nữa với ai cùng
Còn nhớ ngọc thoa nghiêng gạt lửa
Bảo triện thành không

Ngoảnh lại tử kim phong
Mưa nhuận mây nồng
Tỉnh say sóng dậy giữa dòng sông
Ngày trước chăn là lưu ngấn lệ
Đem vảy chinh hồng
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Lãng đào sa kỳ 1