29/09/2020 19:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giàu thì thịt cá cơm canh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2016 10:28

 

Giàu thì thịt cá, cơm canh,
Khó thì lưng rau đĩa muối, cúng anh tôi đi lấy chồng.
Hỡi anh chồng cũ tôi ơi!
Anh có khôn thiêng thì anh trở dậy ăn xôi nghe kèn,
Thôi, anh đã về nghiệp ấy xin anh đừng ghen.
Để cho người khác cầm quyền thê nhi,
Miệng em khóc, tay em bế ẵm cái ông thần vì.
Tay em gạt nước mắt, tay em thì thắp nén nhang,
Bởi vì đâu, mà nên xót nỗi muôn vàn.
Khảo dị:
Giàu thì thịt cá, cơm canh,
Khó thì lưng rau đĩa muối, cúng anh tôi đi lấy chồng.
Hỡi anh chồng cũ tôi ơi!
Anh có khôn thiêng xin anh trở dậy ăn xôi nghe kèn,
Thôi đã về nghiệp ấy, anh đừng ghen.
Để cho kẻ khác cầm quyền thê nhi,
Miệng em khóc, tay bế ẵm ông thần vì.
Tay em gạt nước mắt, tay em thắp nén nhang,
Bởi vì đâu mà nên xót nỗi võ vàng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giàu thì thịt cá cơm canh