17/06/2024 06:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảnh bệnh bài 1

Tác giả: Nguyễn Hữu Chu

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2021 16:15

 

Ấy ai lăn lóc ở giường đây?
Thân thể hình thù thảm hại thay!
Da nổi cam sành, sùi mặt mũi,
Bụng to trống cái, ngẳng chân tay.
Lở lang đâu thấy không xa lánh,
Ho hắng ai gần chẳng sợ lây?
Tật ách nhân gian nào xiết kể,
Rặt là quả báo với cơ đầy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Chu » Cảnh bệnh bài 1