16/06/2021 20:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cơm nắm ăn với muối vừng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/10/2020 14:53

 

Cơm nắm ăn với muối vừng,
Lấy chồng Hà Thiết[1] xin đừng chê đen.
Một năm ba cái lụt liền,
Lấy gì làm thú giải phiền chàng ơi!
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Chỉ hai làng Hà Khê và Thiết Úng, vùng đồng trũng, huyện Đông Ngàn, nay thuộc xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cơm nắm ăn với muối vừng