26/05/2024 12:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Anh gần như đã ngủ rồi...”
“I almost went to bed...”

Tác giả: Leonard Cohen

Nước: Canada
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 02/03/2021 20:48

 

Nguyên tác

I almost went to bed
without remembering
the four white violets
I put in the button-hole
of your green sweater

and how i kissed you then
and you kissed me
shy as though I’d
never been your lover

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Anh gần như đã ngủ rồi
Hồn nghe mụ mị chơi vơi tròng trành
Bốn cành hoa trắng tay anh
Đưa vào lỗ cúc
áo len của nàng.

Rồi hôn em thật nồng nàn
và em cũng đã vội vàng hôn anh
Thật sao mắc cở cho anh
Khi chưa hề muốn (là) người tình của em
Đây là bài hát trong album The spice-box of Earth.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Leonard Cohen » “Anh gần như đã ngủ rồi...”