28/07/2021 22:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương ghét

Tác giả: Thích Tịnh Niệm

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/01/2017 21:12

 

Tánh người hết ghét, đến hồi thương
Thương ghét ngày đêm mãi nhiễu nhương
Còn có cái thương, thương hoá ghét
Bởi còn cái ghét, ghét rồi thương

Còn thương, còn ghét, còn phiền não
Hết ghét, hết thương, hết vấn vương
Sắc tướng diệt rồi, thương ghét hết
Tình thương vô tướng lộng mười phương
Nguồn: Thích Tịnh Niệm, Đạo và đời (thơ), NXB Thời đại, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Tịnh Niệm » Thương ghét