07/03/2021 10:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngựa của bé

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 18/11/2013 01:53

 

Ngựa bay về trời
Là của chàng Gióng
Ngựa ra biển khơi
Là tàu Hải quân

Ngựa tuần rừng núi
Của chú Biên phòng
Còn bố của bé
Làm ngựa nhong nhong...
11/2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Ngựa của bé