30/09/2022 03:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú lục thủ kỳ 1
絕句六首其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 18:56

 

Nguyên tác

日出籬東水,
雲生舍北泥。
竹高鳴翡翠,
沙僻舞鵾雞。

Phiên âm

Nhật xuất ly đông thuỷ,
Vân sinh xá bắc nê.
Trúc cao minh phí thuý,
Sa tích vũ côn kê.

Dịch nghĩa

Nơi dậu phía đông, mặt trời mọc bên nước,
Phía bắc ngôi nhà mây sinh từ bãi bùn.
Trúc cao chim trả hót,
Bến cát phượng hoàng múa.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Mặt trời lên khỏi nước đàng đông,
Mây hiện như bùn quán bắc trông.
Trên khóm trúc cao chim phí gọi,
Gà hồ khiêu vũ bãi đồng không!
(Năm 765)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tuyệt cú lục thủ kỳ 1