09/12/2022 03:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chúng nó
Eux

Tác giả: Jean Marcenac

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 09/12/2010 06:56

 

Nguyên tác

Quand ils agrafent leur manteau
Un vent froid passe dans nos salles
Quand ils bouclent leur ceinturon
Tintent les clés des nos prisons
Quand ils ont claqué les talons
Nos yeux se baissent sur la honte

Il n'est de pur entre eux et nous
Que cette main qui les menace

Bản dịch của Tế Hanh

Khi chúng nó cài áo choàng
Gió lạnh ùa vào phòng
Khi chúng buộc thắt lưng
Khoá ngục kêu lủng lẳng
Khi chúng quay gót đi
ta cúi nhìn xấu hổ

Cái trong sạch giữa ta và chúng
là bàn tay trừng trị chúng mà thôi
Nguồn: Đẹp hơn nước mắt (Plus belle que les larmes) (thơ kháng chiến Pháp), NXB Văn học, 1983

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jean Marcenac » Chúng nó