04/10/2023 23:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Di tử hoàng kim bảo
遺子黃金寶

Tác giả: Uông Thù - 汪洙

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 04/02/2022 11:25

 

Nguyên tác

遺子黃金寶,
何如教一經。
姓名書錦軸,
朱紫佐朝廷。

Phiên âm

Di tử hoàng kim bảo,
Hà như giáo nhất kinh.
Tính danh thư cẩm trục[1],
Chu tử[2] tá triều đình.

Dịch nghĩa

Để lại cho con châu báu vàng ngọc,
Sao bằng dạy con hiểu một kinh sách.
Tên tuổi được ghi vào sử sách,
Làm quan phò tá triều đình.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Để lại con vàng ngọc,
Sao bằng dạy sách kinh.
Tiếng thơm lưu sử sách,
Quan tướng giúp triều đình.
[1] Chỉ sử sách nói chung. Người xưa viết chữ lên thẻ tre rồi cuộn lại thành sách.
[2] Chỉ chung những người đỗ đạt làm quan. Thời Đường, quan ngũ phẩm mặc áo đỏ, quan tam phẩm mặc áo tía khi lên triều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Thù » Di tử hoàng kim bảo