27/10/2020 12:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sưởi

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 18:08

 

Gửi cho anh cục than này
Anh đem nhuốm chút khói cay sưởi lòng
Bao nhiêu cái rét mùa đông
Đã tan trong chút than hồng từ em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Sưởi