29/05/2023 20:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô vi

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/01/2023 07:46

 

Áo đã hoa rụng hết,
trắng cả thời gian trôi.
Mắt không màu li biệt,
cõi lòng thôi luỵ ai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Vô vi