20/08/2022 13:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Hoà Quang tự

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 20/04/2017 18:23

 

Phiên âm

Bất luận kim lâu bảo điện kỳ
Thanh hư tiện thị quảng từ bi
Đỗ quyên hoa lạn vô sinh hữu
Giang thượng hương phong cụ khí xuy

Dịch nghĩa

Không nói đến vẻ đẹp lầu vàng điện ngọc
Đã là chốn thanh hư tất là rộng đức từ bi
Hoa đỗ quyên rực rỡ, từ chỗ không mà sinh ra
Ngọn gió thơm như ngưng lại trên sông

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Chưa bàn điện ngọc với lầu son
Đây chốn từ bi mở rộng lòng
Rực rỡ đỗ quyên, không đến có
Gió thơm như đọng lại trên sông
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Đề Hoà Quang tự