24/01/2022 18:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vào XXI

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 19/06/2008 00:37

 

Vào Hai mốt
       có còn anh đứng đó?
Công viên chờ đầu thế kỷ nắng xưa

Văn Điển điện hoa về hương đón đỏ
Xe ôm đường tất tả gió vượt mùa

Phan Đình Phùng sương thưa
                   chiều chuyện cũ
Lá hai hàng sấu ủ bước em thu
Chân chữ rảo xanh
             phố đồng hành bóng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Vào XXI