28/09/2022 13:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn trung ngẫu thành
山中偶成

Tác giả: Trần Nguyên Đán - 陳元旦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 09:15

 

Nguyên tác

長安紫陌厭輕肥,
好向崟山閉隱扉。
乾葉耳喧風北起,
虛庭目送日西歸。
誰將綠鬢逢青眼,
笑把黃花待白衣。
眾醉我醒皆自可,
殺身沽譽屈原非。

Phiên âm

Trường An tử mạch yếm khinh phì,
Hảo hướng dần sơn bế ẩn phi.
Can diệp nhĩ huyên phong bắc khởi,
Hư đinh mục tống nhật tây qui.
Thuỳ tương lục mấn phùng thanh nhãn,
Tiếu bả hoàng hoa đãi bạch y.
Chúng tuý ngã tinh giai tự khả,
Sát thân cô dự Khuất Nguyên phi.

Dịch nghĩa

Trên đường tía Trường An, chán mặc áo lông nhẹ, cưỡi ngựa béo,
Thích đến nơi núi cao, khép cánh cửa ở ẩn.
Gió từ phương bắc thổi tới, lá khô xào xạc bên tai,
Trong sân vắng vẻ, đưa mắt tiễn mặt trời lặn về phía tây.
Ai đem mái tóc xanh gặp khách mắt xanh,
Cười kẻ cầm bông hoa vàng đợi khách áo trắng.
Mọi người say riêng ta tỉnh đều do nơi mình cả,
Tự sát để mua tiếng khen như Khuất Nguyên là sai.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Kinh kỳ rày đã ngán quan san,
Về ẩn non cao khép thảo đường.
Tai rộn heo may ngoài lá nỏ,
Người đưa chiều xế giữa sân quang.
Mắt xanh tóc biếc ai vồn vã,
Áo trắng hoa vàng dạ vấn vương.
Ta tỉnh người say ừ cũng được,
Mua danh, tự sát, Khuất Nguyên xoàng.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nguyên Đán » Sơn trung ngẫu thành