16/05/2021 03:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa thêu

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2010 18:34

 

Hoa thêu vạt áo em vàng rực
Ong ngờ hoa thật cứ bay theo
Mắt anh đói mật làm ong thợ
Hoa trời không đậu, thích hoa thêu
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Hoa thêu