21/05/2022 16:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chú mèo mướp

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/12/2009 23:23

 

Ngày mướp ngủ say mềm
Đêm rình mò bắt chuột
Chậm gối tròn móng vuốt
Vồ chuột mới xoè ra

Với chuột, mướp nào tha
Nên rương, thùng quần áo
Cùng sắn khoai lúa gạo
Thảy đều chẳng hụt hư

Dễ ai hơn được ư?
Hoan hô chú mèo mướp.
Nguồn: do tác giả cung cấp!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Chú mèo mướp