20/05/2024 22:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu phong dẫn
秋風引

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2006 12:37

 

Nguyên tác

何處秋風至,
蕭蕭送雁群。
朝來入庭樹,
孤客最先聞。

Phiên âm

Hà xứ thu phong chí?
Tiêu tiêu tống nhạn quần.
Triêu lai nhập đình thụ,
Cô khách tối tiên văn.

Dịch nghĩa

Gió thu từ nơi nào thổi đến?
Hiu hắt đưa đàn nhạn bay đi
Buổi sớm lùa vào cây trước sân
Riêng khách cô đơn nghe đầu tiên

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Gió thu xa thổi đến
Hiu hắt đàn nhạn bay
Gió sớm lùa trong lá
Cô đơn khách mới hay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Thu phong dẫn