18/06/2021 03:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ gia nhân tác biệt thị dạ dư bệnh chuyển phát
與家人作別是夜余病轉發

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 24/04/2014 18:44

 

Nguyên tác

忘情自笑我何能,
哀樂年來漸不勝。
耐別有緘藏舊鏡,
工愁無影伴孤燈。
枕邊鄉夢三更遠,
巾裡霜毛一夜增。
誰念春寒中路客,
牛衣狼藉淚成冰。

Phiên âm

Vong tình[1] tự tiếu ngã hà năng,
Ai lạc niên lai tiệm bất thăng.
Nại biệt hữu giam tàng cựu kính,
Công sầu vô ảnh bạn cô đăng.
Chẩm biên hương mộng tam canh viễn,
Cân lý sương mao nhất dạ tăng.
Thuỳ niệm xuân hàn trung lộ khách,
Ngưu y lang tạ lệ thành băng.

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Vong tình riêng những thẹn không hay,
Vui, xót lòng ta rộn bất chầy.
Mảnh kính còn phong niềm biệt cũ,
Ngọn đèn không tỏ mối sầu tây.
Hồn quê bên gối ba canh dõi,
Hoa tuyết trong khăn một tối dầy!
Đất khách lạnh lùng ai có thấu,
Lệ rơi băng đọng áo tơi đầy.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Vương Diễn đời Tấn chết đứa con nhỏ, quá thương xót, Sơn Đào khuyên giải nói "Chỉ có bậc thánh mới quên được tình, người tư chất kém cỏi thì làm gì có tình, người chung tình nhất chính là bọn ta".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Dữ gia nhân tác biệt thị dạ dư bệnh chuyển phát