18/01/2021 02:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi từ kỳ 04
楊柳枝詞其四

Tác giả: Lê Bích Ngô

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2018 13:43

 

Nguyên tác

嫩枝生處露初乾,
無力纖腰五夜寒。
獨立低徊愁不語,
垂眉終日待春還。

Phiên âm

Nộn chi sinh xứ lộ sơ can,
Vô lực tiêm yêu ngũ dạ hàn.
Độc lập đê hồi sầu bất ngữ,
Thuỳ mi chung nhật đãi xuân hoàn.

Bản dịch của Mộng Tuyết

Chồi tơ, lóng lánh giọt sương trong,
Mưa gió năm canh những lạnh lùng.
Đứng lặng, mây tơ buông ủ rũ.
Tin xuân, chiều sớm luống chờ mong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Bích Ngô » Dương liễu chi từ kỳ 04